Ιστορία | History

Ο Οίκος Οπτικών Μαλικιώση, πλησιάζοντας αισίως τα 150 χρόνια ιστορίας, είναι μία από τις παλαιότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και μία από τις μακροβιότερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των Οπτικών.

Η ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης Μαλικιώση ξεκινά κάπου στο μακρινό 1872, όταν τα τέσσερα αδέρφια Θεόδωρος, Απόστολος, Κωνσταντίνος και Ιωάννης κατεβαίνουν από την ορεινή Αργιθέα Αγράφων για να βρουν την τύχη τους στην πόλη των Τρικάλων, που τελεί υπό τον έλεγχο της παραπαίουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ωστόσο, ως δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Θεσσαλίας και στο σταυροδρόμι των εμπορικών δρόμων που ενώνουν την Θεσσαλία με την κεντρική Ευρώπη μέσω της Ηπείρου, τα Τρίκαλα διαθέτουν τις  απαραίτητες προϋποθέσεις για ανάπτυξη.

Τα αδέρφια ιδρύουν εμπορικό οίκο και αρχίζουν να εμπορεύονται ψιλικά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης από το 1878, ενώ το ίδιο έτος, στο Συνέδριο του Βερολίνου, αποφασίζεται οτι η περιοχή της Ηπειροθεσσαλίας θα προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος. Οι Τούρκοι αρχίζουν να πωλούν τις περιουσίες τους και οι αδελφοί Μαλικιώση αξιοποιoύν την ευκαιρία αυτή για να αποκτήσουν πρόσβαση σε γη και οικόπεδα που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Το 1881 η περιοχή της Θεσσαλίας απελευθερώνεται από τον τουρκικό ζυγό. Το γεγονός αυτό ευνοεί τη συσσώρευση και επένδυση κεφαλαίων από το ελληνικό κράτος και από ‘Ελληνες επιχειρηματίες του εξωτερικού,  μια τάση που ενισχύεται περισσότερο με την κατασκευή δημόσιων έργων, όπως η σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει την Αθήνα με την Καλαμπάκα. Στην «άγρια δύση» της Θεσσαλίας αρχίζουν να συρρέουν Έλληνες από τις ήδη απελευθερωμένες περιοχές καθώς και από μέρη που ανήκαν ακόμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1883 οι αδελφοί Μαλικιώση ιδρύουν υποκατάστημα στην γειτονική πόλη της Καρδίτσας.

Η αύξηση του πληθυσμού δημιουργεί νέες ανάγκες και η επιχείρηση των αδερφών Μαλικιώση αρχίζει να αναπτύσσεται. Μέσω δανεισμού από την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας και επένδυσης των χρημάτων σε ακίνητη περιουσία, οι αδελφοί Μαλικιώση εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους για να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους, η οποία στις αρχές του 20ου αιώνα προσμετρά τρία καταστήματα στο κέντρο των Τρικάλων, στις οδούς Κουμουνδούρου, Γρηγορίου Πατριάρχου και Καραϊσκάκη. Η επιχείρηση σε αυτή τη φάση εμπορεύεται βιομηχανικά είδη παραγόμενα στην Ελλάδα, είδη οικοδομής, όπλα και υαλικά.

Το 1909 οι αδερφοί διαλύουν την εμπορική εταιρεία και ο Ιωάννης Μαλικιώσης αποφασίζει να συνεχίσει μόνος του με έδρα το γνωστό κτίριο στην σημερινή κεντρική πλατεία Τρικάλων, το οποίο θα καταλήξει να στεγάζει το κατάστημα Οπτικών Μαλικιώση για το μεγαλύτερο κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης. Το 1925 ο Ιωάννης παραδίδει τη διοίκηση της επιχείρησης στο γιο του Δημήτρη, ο οποίος γνωρίζει λογιστική. Οι πολύ καλές σχέσεις της επιχείρησης με προμηθευτές του εξωτερικού επιτρέπουν αρχικά την εισαγωγή κρυστάλλων  και πολυελαίων, ενώ το 1930 εισάγονται τα πρώτα οπτικά είδη.

Ο πόλεμος και η Κατοχή έχουν δυσμενείς συνέπειες για την επιχείρηση, καθώς οι κατακτητές απαλλοτριώνουν από το κατάστημα ό,τι μπορεί να τους φανεί χρήσιμο και ειδικότερα όπλα. Λίγο μετά το πέρας του πολέμου, κι αφού έχουν εκταμιευτεί οι απαραίτητες πολεμικές αποζημιώσεις, το 1947 ο Δημήτρης Μαλικιώσης μετατρέπει τον εμπορικό οίκο σε εξειδικευμένο κατάστημα με οπτικά είδη.

Το 1960 ο Δημήτρης Μαλικιώσης παραδίδει στο γιό του Ροβέρτο, ο οποίος παράλληλα με την επαγγελματική του δράση στο χώρο των οπτικών διακρίνεται ως αθλητής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στα αγωνίσματα των ρίψεων. Το 1966 η επιχείρηση βραβεύεται από το Επιμελητήριο Αθηνών για την σημαντική προσσφορά της στην εμπορική κοινότητα της Θεσσαλίας. To 1981 η επιχείρηση εγκαινιάζει το υποκατάστημα της Οδού Ασκληπιού, ενώ το έτος 2003 η επιχείρηση λαμβάνει ακόμη ένα βραβείο για την πολυετή προσφορά της, αυτή τη φορά από το Επιμελητήριο Τρικάλων.

Tα Οπτικά Μαλικιώση βρίσκονται πλέον στην 4η γενιά με την Ολγα-Φρύνη Μαλικιώση να έχει αναλάβει τη διοίκηση της επιχείρησης από το 2007.

***

Optika Malikiosi, spanning almost 150 years of history, is one of the oldest companies in Greece and one of the longest running businesses in the field of eyewear.

The Malikiosis family business history dates back to 1872, when four brothers –Theodoros, Apostolos, Konstantinos and Ioannis– leave their native Argithea Agrafon and migrate to the town of Trikala, at that time under the control of the disintegrating Ottoman Empire. Being the second largest town in Thessaly and located at the crossroads between mainland Greece and Central Europe, Trikala has all the potential for prosperity.

Τhe brothers open their first convenience store in 1878;  the Berlin Conference on the same year mandates that the Hepirus-Thessaly region is to be attached to the newly founded Greek State. The Turks start selling their possessions and the Malikiosis brothers take this opportunity to gain access to land which had been part of the Ottoman Empire.

The region of Thessaly becomes independent from the Ottoman Empire in 1881; this leads to wealth and capital flows from the Greek State as well as from Greek businessmen living abroad, further aided by large investments in public infrastructure such as the railway connection between Athens and Kalabaka. The Thessalian “wild west” starts attracting enterprising Greeks from various parts of the country. In 1883, the Malikiosis brothers establish a branch at the neighboring town of Karditsa.

The rising population and modernization tendencies generate new trends, and the Malikiosis business starts growing. The Malikiosis brothers secure funds from the National Bank of Greece, start investing in property and successfully sustain their business, which, at the turn of the 20th century has established three branches at the center of Trikala. The business has started trading diverse items by now, including building material, firearms and glassware.

in 1909, the brothers and partners part ways and Ioannis Malikiosis decides to keep the company as the sole proprietor, based at the town square building which will eventually accommodate the Malikiosis family business for most of its existence. In 1925, Ioannis entrusts the management of the business to his son Dimitrios, who has strong accounting skills. Dimitrios keeps building relationships with foreign companies and providers and starts importing crystal glassware, chandeliers and, from 1930 onward, eyewear.

World War II and the German Occupation prove detrimental to the Malikiosis business as the invaders tend to expropriate anything that is deemed useful (such as firearms) from local businesses. In 1947, following the end of the war, and having received reparations from the Greek State, Dimitrios converts the business into an exclusive eyewear store.

In 1960, Dimitrios Malikiosis delegates management of the family business to his son Rovertos, who, alongside his professional endeavors as an optician, is a prominent hammer throw and shot-put athlete. In 1966, the Malikiosis business receives an award from the Athens Chamber of Commerce for their long-standing, significant contribution to Thessaly’s mercantile community. In 1981, a branch is established at Asklipiou street in central Trikala. In 2003, the business receives one more award in recognition of their work, this time from the Trikala Chamber of Commerce.

The Malikiosis family business is currently at the 4th generation, with Olga-Fryni Malikiosi in charge of the business since 2007.